De mens

Hij hoopt en droomt en zwoegt en reikhalst en verlangt ...
Totdat hij in de groeve in 't eind de rust mag vinden.
Ontneem hem hoop en droom, begoocheling en schijn,
En hij houdt op, een mens te zijn.
(H.A. Spandaw 1777-1855)

Nederlands